Vi kan göra det....

OM OSS

Vi producerar berättelser med hjälp av ljud och video. Dramatiserade eller verkliga. Ljud i två egna studios. Video filmar vi på plats och efterbearbetar vi i våra redigeringar. 

• VIDEO: Sedan 1995 producerar vi kvalitétsprogram för TV och video. Vi har erfarenhet av inspelningar gjorda i Sverige och hela världen. Vi kan arbeta med befintligt manus eller börja från grunden med en idé som blir ett manus.

• LJUD: Inspelning och redigering av röster och ljudeffekter. Sedan 1995 har vi producerat mer än 1000 ljudböcker. Vi står också för mixning och ljudläggning av video och TV-produktioner. Bearbetning av befintliga ljudfiler. Musik, röster, effekter och bakgrunder mm.

• MEDIAKONVERTERING: Digitala mediafiler till och från alla format. Lämna dina filer på en hårddisk, USB-minne eller annat medium. Vi kan processa, bearbeta, konvertera, brusreducera och förgylla ditt material.

 

Swedenborgsgatan 9
118 48  STOCKHOLM
• Tel: 08-641 13 20 
• Mejl: info@frekvens.se